Машина за отстраняване на странични издънки (филизене) VBC, модел SS1

Машина за отстраняване на странични издънки (филизене) VBC, модел SS1