Машина за отстраняване на странични издънки (филизене) VBC, модел S1 dx-sx

Машина за отстраняване на странични издънки (филизене) VBC, модел S1 dx-sx