Машина за отстраняване на странични издънки (филизене) VBC, модел S1

Машина за отстраняване на странични издънки (филизене) VBC, модел S1