Машина за отстраняване на странични издънки (филизене) VBC, модел R1 dx-sx

Машина за отстраняване на странични издънки (филизене) VBC, модел R1 dx-sx