Разсадопосадачна машина HORTECH, модел PRACTICA DUO, подходящи за разсаждане на всички видове зеленчуци

Разсадопосадачна машина HORTECH, модел PRACTICA DUO, подходящи за разсаждане на всички видове зеленчуци