Разсадопосадачна машина HORTECH, модел DUE AUTO-MATIC, с поставяне на мулч – подходящи за разсаждане на всички видове зеленчуци

Разсадопосадачна машина HORTECH, модел DUE AUTO-MATIC, с поставяне на мулч – подходящи за разсаждане на всички видове зеленчуци