Машина за окастряне на клони VBC, модел РО с 8 остриета

Машина за окастряне на клони VBC, модел РО с 8 остриета