Руското предприятие UNISIBMASH е организирано в град Новосибирск, през 1995 г. Продукцията на UNISIBMASH съчетава най-новите тенденции в развитието на селскостопанската техника, в съответствие с местните условия на работа и има разумни цени.
“Обратната връзка” с фермерите,в чиито полета работи техниката на UNISIBMASH дава възможност на компанията,непрекъснато да подобрява дизайна на машините и техните механизми. По ефективност, производителност и най-важното – надеждност продуктите на UNISIBMASH не отстъпват на чуждестранните аналози. Това се потвърждава, наред с другите неща, от географията на доставките: от Якутия до Източна Европа.
Основната задача пред фабриката UNISIBMASH е производството на качествени, и най-важното, евтини продукти за селското стопанство. С тази задача предприятието успешно се справя повече от десетилетие.